Bestuur

E-mail: bestuur@kinderboerderijboxtel.nl

Onze doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan:

1. Het kind centraal:

De Kinderboerderij staat primair in het teken van “de ontmoeting van kind en dier” waarbij 3 begrippen de bedoelingen ervan goed weergeven: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Het laat kinderen, samen met volwassenen op een leuke en leerzame manier kennis maken met en zorgen voor (huis)dieren.

De verschillende tuinen geven kinderen de mogelijkheid gewassen te poten, te zaaien, te zien groeien en uiteindelijk te oogsten. Zo krijgen kinderen meer belangstelling en zorg voor dieren, voor de natuur, voor het milieu en voor de wereld waarin zij leven.

Willen we er voor zorgen dat toekomstige generaties de zorg voor dieren, natuur en milieu weer gaan beschouwen als een eigen verantwoordelijkheid dan moeten we er ook voor zorgen dat kinderen van nu de waarde van dieren, natuur en milieu leren kennen. In alle activiteiten is duurzaamheid als doelstelling geborgd.

2. Sociale binding:

Aan de Kinderboerderij is een huiskamerfunctie toegevoegd en het vergroot daarmee de sociale cohesie in de wijk Boxtel-Oost middels het hebben van een aangename ontmoetingsplaats voor jong en oud. De beweeg- en generatietuin is daarvoor een aanvulling geworden.

3. De verbinder:

Op de Kinderboerderij is ‘beleving’ het middel waarmee aan alle bezoekers informatie, educatie of vertier actief of passief wordt aangeboden.

De Kinderboerderij transformeert zich van een voorziening die, vanuit haar historische oorsprong, primair gericht is op kinderen naar een verblijf- en informatiepunt voor alle leeftijdsgroepen met een focus op kinderen en ouderen. De generatietuin is met name een verbindende factor voor ouderen.

Het bestuur van de St. Kinderboerderij Boxtel bestaat uit:

  • Emile Lockefeer – Vorzitter
  • Jack Farla – Penningmeester
  • Ton Huinink – Secetaris
  • Rene Huijbers – Dieren
  • Jac Nouwens – Externe Commuicatie
  • Jan de Vreede – Gebouwen en Terrein
  • Richard Chadwick – ICT

Alle bestuurders hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Het beloningsbeleid:

  • Het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.
  • Voor de overige vrijwilligers wordt uitgegaan van een budget van € 75,= voor een kerstpakket, nieuwjaarsreceptie en een jaarlijks etentje ter bevordering van de saamhorigheid, die het bestuur hoog in het vaandel heeft staan.

Het Jaarverslag van afgelopen jaar:

Het SociaalJaarversalg van 2018

Het SociaalJaarversalg van 2019

Een financiële verantwoording:

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2019

Openingstijden

Maandag 09:00 - 16.30 uur
Dinsdag 09:00 - 16.30 uur
Woensdag 09:00 - 16.30 uur
Donderdag 09:00 - 16.30 uur
Vrijdag 09:00 - 16.30 uur
Weekend Gesloten.

Onze kinderboerderij is gratis toegankelijk.
Giften zijn welkom in de gele melkbus op "De Deel".

Bankrelatie:Rabobank Boxtel IBAN:NL72RABO0108835766

Word Vriend

Certificaat zoönose verantwoord bedrijf

Certificaat zoönose verantwoord bedrijf


Erkend leerbedrijf

Archief
Bezoekers statistieken
wordpress blog stats